Open watergangen Westerpark en Bossenpark

6775 keer bekeken 0 reacties

In de afgelopen jaren is er regelmatig blauwalg in de Zoetermeerse plas, waardoor recreëren tijdelijk niet mogelijk is. Net in de periode waarop we juist een frisse duik willen nemen. Om de groei van blauwalg aan te pakken willen we bepaalde stofjes (nutriënten) in het water verminderen. Hiervoor moeten een aantal dingen worden veranderd in het watersysteem.

Daarmee bedoelen we de aan- en afvoer van water tussen slootjes, kanalen en de plas. Om de aanvoer van ongewenste stofjes naar de Zoetermeerse plas te verminderen, wordt de stroomrichting van het water in Zoetermeer aangepast. Hiervoor nemen we op meerdere plekken in Zoetermeer maatregelen. Je draait de stroomrichting van het water namelijk niet zomaar om. Hieronder staat wat hiervoor nodig is.

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil nieuwe watergangen realiseren in het Bossenpark in de wijk Meerzicht (langs het Jagersbos) en aan de noordkant van het Westerpark.

Ga direct naar:

De aanleg van watergangen bij het Westerpark en Bossenpark draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit in Zoetermeer. De sloten en vijvers in het stedelijk gebied zijn nu vaak verbonden door lange ondergrondse buizen (duikers) van soms wel 400 meter lang. Het graven van meer open water zorgt voor een betere doorstroming en verbinding tussen waterpartijen, waardoor de Zoetermeerse plas kan worden ontlast van stedelijk water en er ook lokaal een verbetering in de waterkwaliteit en leefgebieden voor planten en dieren wordt verwacht.

Planning

Naar verwachting wordt er de komende twee jaar aan de watergangen bij het Westerpark en Bossenpark gewerkt:

  • Voorjaar 2021: eerste voorlopige ontwerpen opstellen en het uitvoeren van vervolgonderzoeken (landmetingen, proefsleuven kabels & leidingen)
  • Zomer 2021: voorlopig ontwerp gereed en een informatiebijeenkomst voor de omgeving.
  • Zomer 2022: concept definitief ontwerp gereed en een informatiebijeenkomst voor de omgeving.
  • Vanaf het voorjaar van 2023: procedures voor vergunningen en de formele bezwaartermijnen en mogelijkheden voor inspraak.
  • Aanleg watergang Westerpark niet voor begin 2024. Werkzaamheden aan kabels en leidingen vindt plaats van oktober 2023 t/m het einde van het jaar.
  • Aanleg watergang Bossenpark niet voor de zomer van 2024: het kappen van de bomen kan in het najaar van 2023 plaatsvinden waarna de kabels en leidingen verlegd worden.

Doe de Weelderige Waterwandeling

Leer meer over de maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Routebeschrijving

Beplantingsplan

Bij het graven van de watergangen moeten er bomen gekapt worden. In het Westerpark zijn deze al gekapt, in het Bossenpark worden deze nog gekapt. Hier worden veel bomen voor terug geplant. Het biedt ook kansen voor de aanleg van mooie oevers. Deze willen we zo natuurvriendelijk mogelijk inrichten, met oog voor diverse planten en dieren. In het beplantingsplan staat waar nieuwe bomen en groen worden geplant, welke soorten, en hoeveel van elke soort.

Het definitieve beplantingsplan is tegelijk met het definitieve ontwerp van de watergangen gepresenteerd in het projectplan. 

Lees hier meer

Participatie

Bij het ontwerpen van de watergangen is de omgeving drie keer om feedback gevraagd. Eerst bij de schetsontwerpen (januari 2021) en later ook op de landschappelijke uitwerking van het concept ontwerp (juli 2021) en de concept definitieve ontwerpen(zomer 2022, zie onder). Door de corona pandemie vonden de eerste twee bijeenkomsten digitaal plaats. Voor mensen, die liever niet digitaal participeren, stonden vertegenwoordigers van Rijnland en de gemeente op 25 augustus en op 1 september 2021 met een informatiekar op kinderboerderij het Buitenbeest. Om extra toelichting te geven op de plannen en feedback op te halen.

Omwonenden vroegen aandacht voor het beheer en onderhoud van de watergang en oevers, het behoud van bomen, de inrichting van het groen, de locatie van de speelplaats voor kinderen, de padenstructuur en het hondenuitlaatveld. Geuite zorgen hebben betrekking op de lichtinval, geluidsoverlast en stankoverlast.

Verslagen informatiebijeenkomsten

Definitief ontwerp

Projectplan ligt ter inzage

De volgende stap in het proces was het vaststellen van het projectplan door het bestuur van Rijnland. In dit projectplan staat beschreven wat Rijnland gaat doen, op welke manier zij dat aanpakken en welke maatregelen nodig zijn om het ontwerp goed in te passen in de omgeving.

Het ontwerp-projectplan heeft van 25 april 2023 tot en met 6 juni 2023 ter inzage gelegen. Vervolgens is het definitieve projectplan vastgesteld eind augustus. Het definitieve projectplan kun u vinden via www.officielebekendmakingen.nl.

Procedure omgevingsvergunning gestart

Voor de aanleg van de watergangen is ook een vergunning nodig van de gemeente Zoetermeer. De procedure voor deze vergunningen kunt u volgen via www.officiĆ«lebekendmakingen.nl

Afbeeldingen

Ons Blauwe Goud // Omkeren van het watersysteem

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.