Aanleg natuurvriendelijke oevers

3088 keer bekeken 0 reacties

De natuur helpt graag een handje mee in het zuiveren van ons water, maar daar moet het wel de ruimte voor krijgen. Daarom willen we meer ruimte creëren voor natuur in en langs het water. Ook willen we de kwaliteit van bestaande natuur verbeteren. Door te investeren in natuurrijke oevers rondom de Zoetermeerse plas en langs (nieuwe) watergangen in het stedelijke gebied, wordt het water langzaam gezuiverd en ontstaat ruimte voor diverse soorten planten en dieren. De focus ligt op “natte” natuur, waarbij planten meestal met de wortels onder water staan. Dit vinden verschillende zeldzame vogels, libellen en vissen een prettige leefomgeving. En het ziet er ook prachtig uit tijdens een wandeling of kanotocht.

Komende jaren legt de gemeente Zoetermeer samen met het hoogheemraadschap van Rijnland zo’n 15 kilometer natuurvriendelijke oevers aan in het Westerpark, het Buytenpark en de wijken Meerzicht en Buytenwegh.

Planning

Participatie

Onderhoud

Natuurvriendelijke oevers zijn weelderig, natuurlijk ingerichte oevers met bloeiende planten waarin verschillende (water)dieren een plekje kunnen vinden. De oevers hebben een geleidelijke overgang van water naar land, die planten en dieren meer ruimte geven. Natuurvriendelijke oevers vormen een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. De oever- en waterplanten zijn een prima plek om te schuilen, op te groeien, voort te planten en voedsel te vinden. Ook vogels als de rietzanger en karekiet voelen zich er thuis. Dit alles levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit, mede vanwege de zuiverende werking van waterplanten.

Planning

De komende vijf jaar leggen we de natuurvriendelijke oevers in fases aan. Per fase wordt zo’n drie kilometer natuurvriendelijke oever gerealiseerd op verschillende locaties. In 2022 starten we met het aanleggen van 3 kilometer natuurvriendelijke oevers in het Westerpark, Buytenpark, Zonneberg en Zalkerbos. 

  • Aanleg bij het Westerpark vanaf week 35 tot week 45. Hier worden tussen al bestaande natuurvriendelijke oevers nieuwe natuurvriendelijke oevers bijgemaakt.
  • Aanleg bij het Zalkerbos/Zonnenberg in Meerzicht vanaf week 45 tot week 47.
  • Aanleg bij het Buytenpark vanaf week 48 tot week 9 in 2023.

De schetsontwerpen van de natuurvriendelijke oevers zijn hieronder per locatie bijgevoegd als bijlage. In het keuzeschema (ook bijgevoegd) staat welke afwegingen per locatie zijn genomen om tot het ontwerp te komen.

Op onderstaande kaart ziet u de gebieden waar tot en met 2025 natuurvriendelijke oevers gaan komen.

 

Participatie

We hebben aan bewoners en vissers gevraagd om een reactie te geven op de plannen en suggesties en ideeën aan te leveren voor bijvoorbeeld een vissteiger of extra bankjes. Reageren kon tot 10 september 2021. De reacties kunnen we grofweg indelen in de thema’s vissen, recreatie en beheer van de oever.

Bekijk de reacties

Vanuit vissers werd vooral aandacht gevraagd voor het goed onderhouden van de steigers. Voor de recreatie in het algemeen kregen we opmerkingen over het behouden van knotwilgen aan het Zalkerbos, het plaatsen van meer bankjes en vuilnisbakken en de aanleg van drijvende steigertjes die het makkelijker maken om te varen met bootjes of te suppen op het water. Verder werd qua beheer van de oever aandacht voor de dieren gevraagd, het onderhoud van de oever en aandacht voor woekerend riet.

De gemeente zal de op- en aanmerkingen op de plannen meenemen in de verdere uitwerking van de natuurvriendelijke oevers.

Onderhoud

Onderhoud van een natuurvriendelijke oever (zoals maaien, opschot van bomen en struiken verwijderen en uitkrabben) is nodig om de ontwikkeling van de gewenste oevervegetatie bij te sturen. Als we niet maaien en de jonge struiken en bomen (opschot) niet verwijderen groeit de oever ‘dicht’ met ongewenste vegetatie. Daarnaast is het nodig de oever af en toe uit te krabben. Dit betekent dat we bladeren en bagger, wat zich in de loop van de tijd tussen het riet verzamelt, weghalen. Hierdoor voorkomen we dat de oever verlandt (het water grond wordt) en houden we voldoende water in de oever.

Rijnland en de gemeente werken samen om afspraken te maken over het beheer- en onderhoud van de oevers in Zoetermeer. Het is belangrijk om deze afspraken vast te leggen in beheer- en onderhoudsplannen. Daarom vormt ook deze planvorming onderdeel van dit project.

Doe de wandeling

En leer meer over deze maatregel.

Routebeschrijving

 

Afbeeldingen

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.