Aanleg natuurvriendelijke oevers

23 keer bekeken 0 reacties

De natuur helpt graag een handje mee in het zuiveren van ons water, maar daar moet het wel de ruimte voor krijgen. Daarom is een belangrijk onderdeel van het project om meer ruimte te creëren voor natuur en de kwaliteit van bestaande natuurwaarden te verbeteren. Door te investeren in natuurrijke oeverzones rondom de Zoetermeerse plas en natuurvriendelijke oevers in (nieuwe) watergangen in het stedelijke gebied wordt het water langzaam gezuiverd en ontstaat ruimte voor een rijkere biodiversiteit. De focus ligt hierbij op “natte” natuur, waarbij planten periodiek of permanent met de wortels onder water staan. Dit creëert goede leefomstandigheden voor verschillende zeldzame vogels, libellen en vissen, en het ziet er ook nog eens prachtig uit tijdens een wandeling of kanotocht.

Rijnland en de gemeente Zoetermeer zoeken samen naar geschikte locaties voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Natuurvriendelijke oevers zijn weelderig, natuurlijk ingerichte oevers met bloeiende planten waarin verschillende (water)dieren een plekje kunnen vinden. De oevers hebben een geleidelijke overgang van water naar land, die planten en dieren meer ruimte geven. Natuurvriendelijke oevers vormen een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. De oever- en waterplanten zijn een prima plek om te schuilen, op te groeien, voort te planten en voedsel te vinden. Ook vogels als de rietzanger en karekiet voelen zich er thuis. Dit alles levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit, mede vanwege de zuiverende werking van waterplanten.

Onderhoud

Onderhoud van een natuurvriendelijke oever (zoals maaien, opschot van bomen en struiken verwijderen en uitkrabben) is nodig om de ontwikkeling van de gewenste oevervegetatie bij te sturen. Als we niet maaien en de jonge struiken en bomen (opschot) niet verwijderen groeit de oever ‘dicht’ met ongewenste vegetatie. Daarnaast is het nodig de oever af en toe uit te krabben. Dit betekent dat we bladeren en bagger, wat zich in de loop van de tijd tussen het riet verzamelt, weghalen. Hierdoor voorkomen we dat de oever verlandt (het water grond wordt) en houden we voldoende water in de oever.

Rijnland werkt samen met de gemeente om afspraken te maken over het beheer- en onderhoud van de oevers in Zoetermeer. Het is belangrijk om deze afspraken vast te leggen in beheer- en onderhoudsplannen. Daarom vormt ook deze planvorming onderdeel van dit project.

Afbeeldingen

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen