Vergunning bomenkap ligt ter inzage

17-01-2023
496 keer bekeken

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt samen met de gemeente Zoetermeer aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Om de waterkwaliteit te verbeteren zijn twee nieuwe watergangen nodig. Er moeten in het Bossenpark en ten noorden van het Westerpark bomen worden gekapt om plaats te maken.

Bossenpark

Om de watergang te kunnen graven moeten in het Bossenpark totaal 54 bomen worden gekapt en 13 bomen worden verplaatst. Op de bijgevoegde kaart staat aangegeven om welke bomen het gaat.

Westerpark

Om de watergang te kunnen graven moeten in het Westerpark 10 bomen worden gekapt en een stuk bosplantsoen. Op de bijgevoegde kaart staat aangegeven om welke bomen en welk plantsoen het gaat.

Compensatie

De bomen zijn gecontroleerd door een specialist om de conditie te bepalen. Uit de controle blijkt dat meerdere bomen al minder vitaal zijn. Dat merk je door bijvoorbeeld takbreuk of essentaksterfte. Voor elke boom die gekapt wordt, komt een nieuwe boom terug. Dat heet compensatie. Bij het Westerpark komen meer bomen terug, dan er gekapt gaan worden. Er worden hier 32 bomen herplant om de bomenkap te compenseren.

Inspraak mogelijk

Als u het niet eens bent met de bomenkap, dan is het mogelijk binnen zes weken een bezwaar in te dienen bij de gemeente. De bezwaartermijn tegen de kapvergunning loopt tot 21 februari 2023. De kapvergunning is op 10 januari 2023 gepubliceerd.

U kunt de kapvergunning vinden op www.officielebekendmakingen.nl of via de app Omgevingsalert. Hier leest u hoe bewoners bezwaar kunnen maken.

Planning

Rijnland wil voor half maart starten met het kappen van de bomen in het Westerpark. In het Bossenpark start de bomenkap naar verwachting vanaf september. De planning is mede afhankelijk van de inspraakprocedure en de aanwezigheid van broedende dieren.

Wet natuurbescherming

De bomen en directe omgeving zijn in december gecontroleerd op nesten van beschermde diersoorten. Voorafgaand aan het kappen van de bomen zal een ecoloog opnieuw een nestcontrole uitvoeren.

Je mag in Nederland niet zomaar een boom kappen als er een beschermde diersoort in leeft. Daar moeten beschermende maatregelen voor worden getroffen. De kans op aanwezigheid van broedende vogels is het grootst in de periode maart t/m augustus. Toch kunnen de periode en duur van het broeden per diersoort verschillen. Dit is ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

Meer informatie over de watergangen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen