Bekijk het projectplan voor de nieuwe watergangen

25-04-2023
682 keer bekeken

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil in Zoetermeer twee nieuwe watergangen graven door het Bossenpark en ten noorden van het Westerpark. Hierdoor verbetert de doorstroom van water, en dat is goed voor de waterkwaliteit. Het projectplan voor de nieuwe watergangen ligt nu ter inzage.

Definitief ontwerp watergangen

September 2022 presenteerde Rijnland het definitieve ontwerp van de watergangen tijdens twee bewonersbijeenkomsten voor direct omwonenden. Rijnland heeft veel reacties ontvangen en heeft het ontwerp zo goed mogelijk aangepast op wensen uit de buurt. Dit ontwerp is inmiddels verder uitgewerkt in een projectplan.

Projectplan ligt ter inzage

De volgende stap in het proces is het vaststellen van het projectplan door het bestuur van Rijnland. In dit projectplan staat beschreven wat Rijnland gaat doen, op welke manier zij dat aanpakken en welke maatregelen nodig zijn om het ontwerp goed in te passen in de omgeving.

Het projectplan ligt van 25 april 2023 tot en met 6 juni 2023 ter inzage. Binnen deze termijn kunt u bezwaren indienen via een zienswijze op het projectplan. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar Rijnland, of te mailen naar post@rijnland.net.

PROJECTPLAN

Procedure omgevingsvergunning gestart

Voor de aanleg van de watergangen is ook een vergunning nodig van de gemeente Zoetermeer. De procedure voor het aanvragen van deze vergunning is gestart. Hier wordt melding van gemaakt op www.officiƫlebekendmakingen.nl

Meer weten over de watergangen? Wandel langs de projectborden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen