Overzicht

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

De komende jaren werken het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Zoetermeer samen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Hiervoor worden de komende jaren verspreid over Zoetermeer maatregelen uitgevoerd. Deze kaart geeft een globaal overzicht van deze maatregelen. Leer meer door op de iconen te klikken.

 

 

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Punten op de kaart Begin Einde
Vervangen gemaal Het Lange Land Begin: Einde:
Aanleg open watergang Jagersbos Begin: Einde:
Aanleg open watergang Westerpark Begin: Einde:
Baggeren Broekwegwetering Begin: Einde:
Vergroenen Broekwegwetering Begin: Einde:
Moerasparels Begin: Einde:
Een momentje...
Cookie-instellingen