Betegel je tuin zo min mogelijk

20 keer bekeken

Water is een eerste levensbehoefte, en gelukkig vloeit het in overvloed in de Nederlandse delta. Daarmee vergeten we wel eens wat de waarde van ons water eigenlijk is. Het hoogheemraadschap en de gemeente hebben een verantwoordelijkheid om de lokale waterkwaliteit te bewaken en onderhouden, maar dat kunnen wij niet alleen. Het water is immers van iedereen, en alle inwoners hebben in hun dagelijkse handelingen invloed op de kwaliteit van het water.

Wilt u weten hoe u ons kunt helpen?

Kijk eens goed rond in je tuin. Zijn al die tegels wel echt nodig? Je kunt je tuin heel eenvoudig en onderhoudsvriendelijk groen maken. Dat bevordert de waterkwaliteit.

Te veel verharding in de steden zorgt niet alleen voor hitte-stress en een vermindering van de biodiversiteit. Doordat regenwater niet in de grond weg kan spoelen moet het via het riool worden afgevoerd. Hierdoor zakt de grondwaterstand.

Water opvangen in de grond heeft niet alleen een positief effect op de vermindering van hitte en droogte-stress in het stedelijk gebied. Het water in de grond heeft ook invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Hoe meer water er in de bodem kan wegzakken, hoe meer ruimte er ontstaat voor leven bovengronds en ondergronds. En hoe rijker het bodemleven, hoe schoner ook het (grond)water dat via de bodem uiteindelijk weer in de sloot terecht komt.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen