Vergroenen Broekwegwetering

32 keer bekeken 0 reacties

De natuur helpt graag een handje mee in het zuiveren van ons water, maar daar moet het wel de ruimte voor krijgen. Daarom is een belangrijk onderdeel van het project om meer ruimte te creëren voor natuur en de kwaliteit van bestaande natuurwaarden te verbeteren. Door te investeren in natuurrijke oeverzones rondom de Zoetermeerse plas en natuurvriendelijke oevers in (nieuwe) watergangen in het stedelijke gebied wordt het water langzaam gezuiverd en ontstaat ruimte voor een rijkere biodiversiteit. De focus ligt hierbij op “natte” natuur, waarbij planten periodiek of permanent met de wortels onder water staan. Dit creëert goede leefomstandigheden voor verschillende zeldzame vogels, libellen en vissen, en het ziet er ook nog eens prachtig uit tijdens een wandeling of kanotocht.

Om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit in en om de Broekwegwetering te vergroten, is besloten om te bekijken hoe de Broekwegwetering een stuk groener gemaakt kan worden.

Op korte termijn kunnen drijvende eilanden aangelegd worden en het groen op de kades aangepast worden. Daar gaan we in 2021 nog mee starten. De drijvende eilanden zullen in het voorjaar in het water worden geplaatst.

In het ontwerp voor het vergroenen van de Broekwegwetering zijn ook natuurvriendelijke oevers opgenomen. Dit wordt bewaard als wensbeeld voor de toekomst. Aanleg kan alleen als hier voldoende budget voor beschikbaar komt. Daarnaast is de aanleg pas mogelijk nadat de Broekwegwetering is gebaggerd. Het baggeren gebeurd niet voor 2025.  

Meer informatie over het project vergroenen Broekwegwetering vindt u op de website van het project.

Afbeeldingen

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen